Nové kontrastní mechanismy v rastrovacím elektronovém mikroskopu

155401

Nové kontrastní mechanismy v rastrovacím elektronovém mikroskopu

Rozšíření rejstříku zobrazovacích elektronových mikroskopů vyráběných navrhovatelem projektu o mikroskopii pomalými elektrony zejména pod 50 eV do jednotek eV, tj. do oblasti umožňující citlivé zkoumání krystalické i elektronické struktury preparátu. Elektronová mikroskopie na průchod teknou vrstvou vzorku pod energii 30 keV až do nejnižších energií, a to s důrazem na biologické aplikace. Vícerozměrná mikroskopie zachycující nejen celkový počet emitovaných signálních elektronů, ale i jejich vlastnosti jako počáteční úhel a energii emise.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Ilona Müllerová, DrSc.
Řešitel: 
Marek Unčovský - FEI Czech Republic, s. r. o.
Spoluřešitelé: 

Ilona Müllerová - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
FR-TI3/323
Datum od: 
1. 1. 2011
Datum do: 
31. 12. 2013