Nové prvky pro separaci a detekci elektronů v rastrovacím mikroskopu s velmi nízkou energií elektronů

5415

Nové prvky pro separaci a detekci elektronů v rastrovacím mikroskopu s velmi nízkou energií elektronů

Cílem předkládaného projektu je studium elektronově optických vlastností Wienova filtru a jejich důsledky pro separaci signálních elektronů od primárního svazku v rastrovacím mikroskopu s velmi nízkou energií elektronů. Projekt zahrnuje studium detailního chování Wienova filtru jak teoreticky, tak experimentálně. Provedeme přesný výpočet elektronově optických vlastností a vad pro primární a signální svazek a budeme sledovat chování signálního svazku při průchodu elektrostatickou přenosovou soustavou za Wienovým filtrem a určíme vliv obou optických soustav na úhlové a energiové rozložení částic signálního svazku. Měření bude prováděno v ultravakuové aparatuře s projekční soustavou používající bodový zdroj elektronů.
Řešitel v ÚPT: 
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc.
Řešitel: 
Bohumila Lencová - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IAA1065804
Datum od: 
1. 1. 1998
Datum do: 
31. 12. 2000