Nové systémy pro kontrolu délky koncových měrek a vyhodnocení kvality jejich povrchů

462001

Nové systémy pro kontrolu délky koncových měrek a vyhodnocení kvality jejich povrchů

Projekt reaguje na sílící potřebu automatizace procesu vyhodnocení délky koncových měrek, tj. mechanických normálů délky, z hlediska národní metrologické laboratoře ČMI. Tato potřeba je reakcí na požadavky výrobců přesného strojírenství, kde je cílem extrémní minimalizace nákladů na výrobu. Výsledkem projektu tak bude plně automatický systém pro hromadné kalibrace měrek s rozměry do 100 mm, který bude soustředěn na pracovišti ČMI. Díky realizaci projektu bude mít český průmysl k dispozici systém pro rychlou a spolehlivou kontrolu délky koncových měrek, u kterých je povinnost pravidelné kontroly. Zároveň bude zařazen tento systém jako produkt do mezinárodního programu podpory výstavby zahraničních metrologických institutů, které jsou nyní budovány v rozvíjejících se ekonomikách.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Řešitel: 
Ondřej Číp - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

František Dvořáček - Český metrologický institut
Jan Kůr - MESING
Štěpánka Dvořáčková - Technická univerzita v Liberci

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
TA03010663
Datum od: 
1. 1. 2013
Datum do: 
31. 12. 2016