Objasnění zásadních otázek turbulentní konvekce

3411

Objasnění zásadních otázek turbulentní konvekce

Turbulence je posledním nevyřešeným problémem klasické fyziky. Několik světových laboratoří usiluje o prohloubení poznatků o přirozené turbulentní konvekci. Pozornost je zaměřena na zákonitost Nu(Ra,Pr) a na podmínky přechodu do Kraichnanova režimu Nu~Ra^0.5. Výsledky jsou kontroverzní. S cílem přispět k řešení rozporů, navrhujeme (a) kriticky zhodnotit rozporné výsledky odpovídajícím měřením s užitím konvekční cely v níž jsou eliminovány parazitní tepelné toky (b) provést zcela nové experimentální studium přirozené konvekce při vysokých Rayleighových číslech Ra až 2e15, spočívající v modifikaci cely zúžením v centrální části, kde lze očekávat Kraichnanův režim. Získáme tak nové výsledky závislost Nu(Ra), která popisuje objem tekutiny bez vlivu mezních vrstev. Zázemí naší laboratoře umožní využít kryostatu s konvekční celou a kryogeního 4He jako nejvhodnější tekutiny pro dosažení vysokých Ra. Znalost vztahu Nu(Ra) má velký význam např. pro geofyziku, oceánografii, meteorologii.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Pavel Urban, Ph.D.
Řešitel: 
Pavel Urban - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
KJB200650902
Datum od: 
1. 1. 2009
Datum do: 
31. 12. 2011