Optické manipulace s mikroskopickými částicemi ve vzduchu

175301

Optické manipulace s mikroskopickými částicemi ve vzduchu

Tento projekt základního výzkumu je zaměřen na problematiku optických manipulací s mikročásticemi ve vzduchu. Jedná se o výrazné rozšíření stávajících optických mikromanipulačních technik, které se v drtivé většině týkají manipulací s mikročásticemi v kapalném prostředí. Na rozdíl od kapalného prostředí pohyb mikročástice ve vzduchu není přetlumený a její dynamika je tudíž komplexnější. Protiběžné laserové svazky s měnitelným prostorovým rozložením intenzity představují unikátní nástroj k vytváření potenciálových jam různých profilů a k získání nových poznatků o chování jedné a více mikročástic ve sledovaných potenciálových profilech. Teoretické i experimentální aktivity se zaměří na metody optického zachycení jedné částice v laserových svazcích různých vlastností a charakterizaci chování zachycených částic. Za celosvětově unikátní považujeme plánované experimentální aktivity zaměřené na chování více mikročástic v interferujících i neinterferujících protiběžných laserových svazcích.

Řešitel v ÚPT: 
Mgr. Oto Brzobohatý Ph.D.
Řešitel: 
Oto Brzobohatý - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GPP205/11/P294
Datum od: 
1. 1. 2011
Datum do: 
31. 12. 2013