Optické vláknové senzory pro průmyslové aplikace

492001

Optické vláknové senzory pro průmyslové aplikace

Cílem projektu je výzkum a vývoj funkčního vzorku optovláknového senzorového systému pro měření tahu, teploty a vibrací. Výzkum a vývoj funkčního vzorku se bude skládat z vývoje řídicího systému, optického zdroje a detekční jednotky, techniky a výzkumu optovláknových senzorů založených na principu optovláknových Braggových mřížek. Funkční vzorek je hlavním cílem projektu a jeho plné dokončení je plánováno na závěr projektu. Na základě tohoto funkčního vzorku bude dále ve společnosti PROFIcomms probíhat po skončení projektu příprava celé řady systémů, které budou principálně založeny na vyvinutém systému. Během projektu bude k funkčnímu vzorku vyvíjena celá řada vhodných optovláknových senzorů pro co nejširší spektrum potenciálních aplikací. Všechny senzory budou kompatibilní s vyvinutým systémem a budou umožňovat jeho velkou variabilitu v měření. Dalším cílem je výzkum a vývoj softwaru pro zpracování a vyhodnocení hodnot z měření pro personální počítač, který bude nezávislý a bude nabízen jako volitelné rozšíření vyvinutého systému.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Břetislav Mikel, Ph.D.
Řešitel: 
František Urban - PROFIcomms
Spoluřešitelé: 

Břetislav Mikel - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
TA03010835
Datum od: 
1. 1. 2013
Datum do: 
31. 12. 2016