Optimalizace scintilačního detektoru pro rastrovací elektronovou mikroskopii

5031

Optimalizace scintilačního detektoru pro rastrovací elektronovou mikroskopii

Podstatou projektu je nasazení nových experimentálních a simulačních metod pro zkoumání stávajících a hledání nových materiálů a komponent detektoru elektronů rastrovacího elektronového mikroskopu a rastrovacího prozařovacího elektronového mikroskopu (S(T)EM) využívajícího klasické uspořádání scintilátor - světlovod - fotonásobič. Projekt je motivován snahou využít prudkého nárustu výkonu standardní výpočetní techniky a nasazením Monte Carlo simulačních metod společně s uplatněním dlouho užívaných experimentálních metod specializovaného pracoviště získat dříve nedostupné kvalitativně nové poznatky, které umožní navrhnout dokonalejší detektory. Zkoumání scintilačního detekčního systému bude založeno na inovovaných metodách studia katodoluminiscence scintilátoru s důrazem na kinetiku procesů, na metodách studia optických vlastností scintilátoru i ostatních komponent detektoru a na nových metodách analýzy transportu signálu v detektoru. Úkolem je najít slabá místa systému a navrhnout změny, které by vyústily ve zvýšení detekční kvantové účinnosti (DQE). Hlavním cílem je získat optimalizovaný detekční systém.
Řešitel v ÚPT: 
RNDr. Petr Schauer, CSc.
Řešitel: 
Petr Schauer - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/04/2144
Datum od: 
1. 1. 2004
Datum do: 
31. 12. 2006