Optimalizovaný systém délkové interferometrie nízké koherence

4131

Optimalizovaný systém délkové interferometrie nízké koherence

Cílem tohoto projektu je prohloubit základní výzkum bezkontaktní diagnostiky koncových měrek, který na Ústavu přístrojové techniky AVČR, v.v.i. probíhá s podporou projektu číslo 2A-1TP1/127 Ministerstva průmyslu a obchodu. Pod pojmem diagnostika koncových měrek se rozumí přesné odměření délky měrky a kontrola rovinnosti obou měřicích ploch. Podstatou tohoto postdoktorského projektu je proto nalezení optimální a vysoce přesné metody určení rovnovážné polohy ramen v interferometrii nízké koherence. Za hlavní plánované výstupy projektu lze považovat návrh a konstrukci optimalizovaného zdroje bílého světla pro interferometrii nízké koherence. Dále pak také návrh detekčního řetězce umožňujícího bezkontaktní 3D diagnostiku povrchů měřených objektů. Z globálního hlediska bude úspěšné řešení tohoto projektu významným přínosem pro oblast základního výzkumu v metrologii délek a zároveň přispěje k řešení nosného projektu 2A-1TP1/127, kde umožní vznik zařízení pro bezkontaktní a plně automatizovanou diagnostiku koncových měrek. Předpokládá se tedy využitelnost výsledků jak v metrologii fundamentální, tak v metrologii průmyslové.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Zdeněk Buchta, Ph.D.
Řešitel: 
Zdeněk Buchta - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GP102/09/P293
Datum od: 
1. 1. 2009
Datum do: 
31. 12. 2011