OPTIMIK - Optické ovládání mikrokapének tvarovanými laserovými svazky

444302

OPTIMIK - Optické ovládání mikrokapének tvarovanými laserovými svazky

Projekt je zaměřen na prudce se rozvíjející oblast optofluidiky, která využívá světla k ovlivnění vlastností kapalin nebo kapalných mikroobjektů včetně řízení jejich pohybu. Především je zaměřen na bezkontaktní manipulace s kapalnými mikrokapénkami laserovými svazky s dynamicky měnitelným prostorovým rozložením intenzity, fáze či polarizace. Výsledkem projektu budou nové metody, které využívají silových účinků laserových svazků k manipulacím s mikrokapénkami ve vzduchu nebo v kapalném prostředí. Projekt je financován z účelové podpory pro projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v rámci programu COST CZ.
Řešitel v ÚPT: 
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Řešitel: 
Pavel Zemánek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
LD14069
Datum od: 
1. 4. 2014
Datum do: 
31. 10. 2016