Optomechanika koloidních fotonických struktur v slabě tlumeném režimu

753002

Optomechanika koloidních fotonických struktur v slabě tlumeném režimu

V rámci projektu se zaměříme na studium optomechaniky fotonických struktur složených z mikročástic a nanočástic různých tvarů a materiálů v slabě tlumícím prostředí. V závislosti na materiálu částic použijeme pro jejich uspořádání dva přístupy. V prvním budou částice uspořádány pomocí silového působení světla mezi částicemi uvnitř mikrostruktury, tzv. optickou vazbou. Ve druhém budou částice zachyceny v lineární Pauliho pasti a jejich uspořádání bude dáno Coulombovskou interakcí. Oba přístupy umožní dynamickou změnu uspořádání fotonických struktur, získáme tak cenné a originální poznatky o optomechanice bezkontaktně formovaných laditelných fotonických mikrostrukturách zahrnujících fotonické krystaly a plasmonické nanoantény v slabě tlumeném prostředí.

Řešitel v ÚPT: 
Mgr. Oto Brzobohatý Ph.D.
Řešitel: 
Oto Brzobohatý - ÚPT AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
18-27546S
Datum od: 
1. 1. 2018
Datum do: 
31. 12. 2020