Perfusní analýza pomocí MRI a ultrasonografie

153001

Perfusní analýza pomocí MRI a ultrasonografie

Perfusní analýza je experimentální zobrazovací metoda používaná pro diagnostiku a hodnocení odezvy na terapii pro onkologická a kardiovaskulární onemocnění. Umožňuje zvýšení úspěšnosti a snížení nákladů léčby. Cílem tohoto projektu je vývoj nových metod akvizice dat, zpracování dat a modelování měřených signálů (popisujících fyziologické procesy a mechanismus akvizice), za účelem: 1. zlepšení současných metod perfusní analýzy magnetickou resonancí (MRI) a ultrasonografií a umožnit tak spolehlivé odhady absolutních perfusních parametrů, 2. snížení nákladů perfusních vyšetření a zvýšení jejich dostupnosti pro sledování odpovědi organismu na léčbu a tím zvýšení efektivnosti léčby; toho bude dosaženo pomocí kombinace (levného) ultrazvukového a (drahého) MRI perfusního vyšetření, tj. provádět perfusní vyšetření ultrasonografií a MRI na začátku léčby, potom průběžně sledovat ultrasonografickým perfusním vyšetřením a zahrnout perfusní MRI vyšetření jen v případě změn odezvy nebo pochybností vyšetřujících lékařů.
Řešitel v ÚPT: 
doc. Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.
Řešitel: 
Radovan Jiřík - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Michal Standara - Masarykův onkologický ústav, Brno

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GAP102/12/2380
Datum od: 
1. 3. 2012
Datum do: 
31. 12. 2014