Personální rozvoj výzkumných týmů

454001

Personální rozvoj výzkumných týmů

Projekt reaguje na změny a současné výzvy měnícího se výzkumného prostředí ČR, které klade zvýšený tlak na využívání nových zdrojů financování a vytváří konkurenčnější prostředí, v němž je stále obtížnější obstát a udržet kvalitu a výstupy pracoviště na excelentní úrovni. Cílem projektu je zvýšení kvality výzkumných týmů Oddělení koherenční optiky ÚPT a vytvoření podmínek pro posílení jejich pozice mezi elitou. Prostředkem k dosažení cíle je realizace takových aktivit, které jsou zaměřeny na přípravu nového výzkumného směru s personální posilou v podobě kvalitního postdoka přijatého na nově vytvořenou pozici, dále na podporu mobility, intersektorální a mezinárodní, výzkumných pracovníků oddělení, pořádání workshopů a seminářů v rámci ÚPT.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
Řešitel: 
Josef Lazar - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
CZ.1.07/2.3.00/30.0054
Datum od: 
1. 7. 2012
Datum do: 
30. 6. 2015