Podpora členství ve Vědecko-technologické radě Mezinárodního ústavu chladírenského

334301

Podpora členství ve Vědecko-technologické radě Mezinárodního ústavu chladírenského

Projekt je cílen na podporu členství Ing. Aleše Srnky, CSc. v nejvyšším odborném orgánu „International Institute of Refrigeration“ (IIR - český oficiální název: Mezinárodní ústav chladírenský), konkrétně pak v „Science and Technology Council“ (STC - Vědecko-technologická rada). Na 24. IIR Mezinárodním kongresu chlazení konaném v srpnu 2015 v Jokohamě byl A. Srnka zvolen na období 2015-2019, tj. do doby konání dalšího kongresu v Montrealu, presidentem komise A1 „Cryophysics and Cryoengineering“ (Kryofyzika a kryoinženýring). Zvolením se stal členem výše jmenovaného odborného orgánu IIR. Jde o vysoce prestižní funkci i proto, že zatím žádný vědec z ČR nestál v čele komise A1. Funkce je dobrovolná, tj. není ze strany IIR nijak honorována, ale umožňuje rozšiřovat okruh působnosti, navazovat spolupráci a zprostředkovávat vědecko-výzkumné projekty. Vykonávání funkce je spojeno s finančními výdaji, a to zejména s náklady na cestovné, protože významná jednání probíhají jedenkrát ročně v centrále IIR v Paříži a dále na mezinárodních konferencích, pořádaných a/nebo sponzorovaných IIR.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Aleš Srnka, CSc.
Řešitel: 
Aleš Srnka - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
LTV17024
Datum od: 
1. 3. 2017
Datum do: 
31. 8. 2019