Podpora lidských zdrojů a transferu znalostí v podmínkách mezinárodní spolupráce vědeckých týmů

158401

Podpora lidských zdrojů a transferu znalostí v podmínkách mezinárodní spolupráce vědeckých týmů

Projekt vychází ze systému šesti vzájemně provázaných aktivit, které podporují vědeckou excelenci oddělení Elektronová optika ÚPT AV ČR a ÚETE FEKT VUT v Brně a vytvářejí podmínky pro vzdělávání cílové skupiny v řádu stovek osob, realizované v prostředí mezinárodní vědecké spolupráce s pěti špičkovými zahraničními vědeckými pracovišti a s podporou šesti významných národních i mezinárodních firem. Díky zkušenostem a kontaktům reintegrujícího se zahraničního vědce a s podporou hostujících zahraničních profesorů, bude zkvalitněna úroveň vědecké práce na pracovišti příjemce i partnerů projektu, zaveden nový výzkumný směr a celkově zvýšen počet vědeckých výstupů projektu realizovaných na základě nových mezinárodních spoluprací. Projekt se také soustřeďuje na podporu mezinárodní mobility výzkumných pracovníků ÚPT a ÚETE FEKT VUT v Brně, pořádání workshopů, podzimních škol elektronové mikroskopie, mezinárodní konference a podporu aktivit vzdělávání VaV pracovníků v oblasti managementu vědy.
Řešitel v ÚPT: 
doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc.
Řešitel: 
Vilém Neděla - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Josef Jirák - FEKT VUT v Brně

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
CZ.1.07/2.3.00/20.0103
Datum od: 
1. 9. 2011
Datum do: 
31. 8. 2014