Pokročilé metody laserové svařování pro automobilový průmysl

822503

Pokročilé metody laserové svařování pro automobilový průmysl

Cílem projektu je studium a vývoj pokročilých metod laserového svařování typu Laser-TIG a svařování s rozmítáním laserového svazku a jejich aplikace na svařování moderních typů vysokopevnostních ocelí a dalších materiálů využívaných v automobilovém průmyslu. Součástí výzkumu bude i rozvoj metod monitorování laserového svařovacího procesu sloužícího pro sledování kvality vytvářených svarů. Záměrem předloženého projektu je zvýšení kvality laserem vytvářených svarů pomocí aktivního ovlivňování vnášeného tepla u výše uvedených materiálů. Vývojem a aplikací uvedených svařovacích metod bude během doby řešení získáno lepší pochopení souvislostí mezi vnášeným teplem a výslednými mechanickými vlastnostmi svaru a těchto poznatků bude využito pro zlepšení kvality svarových spojů.

Řešitel v ÚPT: 
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.
Řešitel: 
Libor Mrňa - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Mikeš David - Kovovýroba Hoffmann s.r.o.

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
TH04010366
Datum od: 
1. 1. 2019
Datum do: 
31. 12. 2022