Pokročilé mikrofluidní techniky

442001

Pokročilé mikrofluidní techniky

Projekt je zaměřen na progresivní oblast diskrétní mikrofluidiky, která využívá mikrokapének přepravovaných v mikrofluidních kanálcích vyplněných nosnou kapalinou, nemísitelnou s kapénkami. V průběhu projektu bude zvládnuto vytváření kapének o různém složení, jejich řízené dopravování a mísení v mikrofluidním systému kombinované s diagnostikou chemických reakcí využívající optických metod. Bude vytvořena přístrojová základna pro rutinní využití těchto technik v lékařství a biologii.
Řešitel v ÚPT: 
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Řešitel: 
Martin Trtílek - PSI, spol. s r. o.
Spoluřešitelé: 

Pavel Zemánek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
TA03010642
Datum od: 
1. 1. 2013
Datum do: 
31. 12. 2016