Pokročilé simulace interakcí elektronů s plynem pro vysoce účinnou detekci sekundárních elektronů při dynamických in-situ experimentech v EREM.

583003

Pokročilé simulace interakcí elektronů s plynem pro vysoce účinnou detekci sekundárních elektronů při dynamických in-situ experimentech v EREM.

Na základě znalostí v oblasti fyziky interakcí elektronů s plynem a simulací těchto jevů bude v projektu přepracován vlastní Monte Carlo software s cílem zvýšit rychlost a přesnost simulací, a to zejména díky optimalizovanému výpočetnímu algoritmu s možností přímé integrace přesných dat o proudění plynu. Tato data budou vypočítána pomocí vylepšeného matematického modelu programu ANSYS Fluent, který v projektu vznikne. Výsledky simulací budou testovány při návrhu nové diferenciálně čerpané části objektivu EREM s cílem zvýšit rozlišení EREM a nových, vysoce účinných detekčních systémů umožňujících záznam signálu sekundárních elektronů při nízkých energiích a proudech svazku, vysokých rychlostech rastrování a vysokém tlaku plynů. Výstupy projektu podpoří základní výzkum partnera projektu v oblasti morfologické charakterizace citlivých rostlinných vzorků v nativním stavu s vysokým rozlišením a při studiu jejich změn v rámci dynamických in-situ experimentů.

Řešitel v ÚPT: 
doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc.
Řešitel: 
Vilém Neděla - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Schwarzerová Kateřina - Univerzita Karlova, PřF

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
19-03909S
Datum od: 
1. 1. 2019
Datum do: 
31. 12. 2021