Pokročilé techniky interferenčních optických mikromanipulací

4443

Pokročilé techniky interferenčních optických mikromanipulací

Využít optických mikromanipulací na bázi interferujících laserových svazků k zachycení mikročástic a nanočástic, jejich uspořádání, řízenému přemístění mnoha částic po povrchu či v prostoru a třídění polydisperzích heterogenních směsí (suspenze, koloidy) dle velikosti složek s aplikacemi v ramanovské mikrospektroskopii a mikrofluidních systémech.
Řešitel v ÚPT: 
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Řešitel: 
Pavel Zemánek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
OC08034
Datum od: 
1. 3. 2008
Datum do: 
20. 5. 2011