Pokročilé zobrazování nanostruktur na bázi uhlíku velmi pomalými elektrony

258501

Pokročilé zobrazování nanostruktur na bázi uhlíku velmi pomalými elektrony

Cílem projektu je vyvinutí nové metodiky zobrazovaní organických uhlíkových nanostruktur technikami elektronové mikroskopie. Záměrem je především zvýšení kontrastu a dosažení vysoké povrchové citlivosti. Náplní projektu bude dále modelování interakcí elektronů s látkou pomocí numerických algoritmů, simulace a měření úhlového rozdělení signálních elektronů pro ucelení strukturní informace a experimenty v ultravysokovakuovém rastrovacím mikroskopu s velmi pomalými elektrony.
Řešitel v ÚPT: 
doc. Ing. Alexandr Knápek, Ph.D.
Řešitel: 
Alexandr Knápek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
AV ČR
Reg. č.: 
L100651304
Datum od: 
1. 7. 2013
Datum do: 
30. 6. 2014