Pokrokové zpracování signálu pro extrémně rychlé magnetickorezonanční spektroskopické zobrazování, a školení

1401

Pokrokové zpracování signálu pro extrémně rychlé magnetickorezonanční spektroskopické zobrazování, a školení

Magnetickorezonanční spektroskopické zobrazování – MRSI – je rozvíjející se neinvazivní modalita molekulárního zobrazování, která otevírá cestu k mapování metabolismu in vivo, čímž může přispět k boji se závažnými chorobami (rakovina, Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza atd.), k monitorování terapie, vývoji léčiv. Zásadními překážkami pro rutinní klinickou aplikace MRSI doposud jsou (1) dlouhé měřicí časy, (2) nízké prostorové rozlišení nebo nízký poměr signál/šum v obrazech metabolitů, (3) složitost MRSI zpracování , analýzy a vizualizace dat, (4) malý počet školicích pracovišť. Tento projekt má vytvořit cestu k extrémně rychlému MRSI a zahrnuje (1) pokrokové algoritmy zpracování dat pro kvantifikaci a zobrazování metabolitů (zahrnuje virtuální spektrometr založený na kvantové mechanice, pokrokové semiparametrické odhady, inovativní grafické uživatelské rozhraní), (2) extrémně rychlý sběr dat na základě špičkové MR metodologie, (3) inovativní e-školení pro mladé vědce a experty. Tento projekt z MRSI učiní spolehlivý, rychlý, neinvazivní monitor metabolitů pro klinické použití.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Zenon Starčuk, CSc.
Řešitel: 
Danielle Graveron-Demilly - Université Claude Bernard Lyon I, CPE, CNRS
Spoluřešitelé: 

Zenon Starčuk - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
EC
Reg. č.: 
MRTN-CT-2006 - 03580
Datum od: 
1. 12. 2006
Datum do: 
30. 11. 2010