Polovodičový laserový zdroj se zvýšenou koherencí a přeladitelností

4533

Polovodičový laserový zdroj se zvýšenou koherencí a přeladitelností

Cílem projektu je návrh a konstrukce koherentního laserového zdroje záření ve viditelné oblasti blízké vlnové délce 633 nm založeného na laserové diodě. Dosažení frekvenční stability a zvýšení koherence bude provedeno využitím polovodičového laseru pouze jako optického zesilovače média a jeho umístěním do vnějšího rezonátoru. Parametry rezonátoru a jeho uspořádání budou optimalizovány pro co nejužší spektrální profil výstupního záření a modovou stabilitu. Důraz bude též kladen na dosažení široké přeladitelnosti bez, popř. s, minimem modových přeskoků. Díky malým rozměrům a nízkému příkonu by takový laser byl schopen nahradit He-Ne lasery v mobilních měřicích systémech a díky neporovnatelně širší přeladitelnosti umožnil realizaci nových měřicích metod, např. absolutní interferometrie. Uplatnění by nalezl i ve spektroskopii velkého rozlišení.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
Řešitel: 
Josef Lazar - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GP101/98/P270
Datum od: 
1. 1. 1998
Datum do: 
31. 12. 2001