Potlačování silných signálů v FT NMR spektroskopii tělních kapalin a v prostorově lokalizované protonové "in vivo" NMR spektroskopii

1112

Potlačování silných signálů v FT NMR spektroskopii tělních kapalin a v prostorově lokalizované protonové "in vivo" NMR spektroskopii

Obecně se navrhovaný projekt bude zabývat strategií potlačování silných signálů rozpouštědel ve fourierovské spektroskopii NMR (FT NMR). Konkrétně bude řešen problém potlačování signálů vody v FT NMR spektroskopii tělních kapalin a v lokalizované protonové "in vivo" spektroskopii. V obou těchto aplikacích je vysoký stupeň potlačení signálů vody hlavním předpokladem pro jejich úspěšné uplatnění v klinické medicínské praxi. Výzkum bude orinetován zejména na techniky, které k eliminaci silných signálů využívají jejich sycení, a to sekvencemi tvořenými zejména amplitudově modulovanými vf pulsy a kompenzovanými pulsy gradientních magnetických polí. Pro eliminaci širokých zbytkových signálů vody bude vyvinuta automatická procedura založená na vhodném počítačovém zpracování časového NMR signálu.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Zenon Starčuk, DrSc.
Řešitel: 
Zenon Starčuk - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IA46502
Datum od: 
1. 1. 1991
Datum do: 
31. 12. 1992