PRECEDENCE-Vybudování Centra Transferu Technologií

234204

PRECEDENCE-Vybudování Centra Transferu Technologií

Hlavním cílem projektu vytvoření podmínek pro úspěšný transfer technologií (TT) a příprava komercializace vybraných technologií s vysokým aplikačním potenciálem.Klíčovou aktivitou a zároveň jedním ze základních kroků žadatele pro aktivizaci vlastního komerc. potenciálu je rozšíření Centra pro transfer technologií (CTT) o kvalifikované pracovníky a jeho začlenění v rámci existující org. struktury.Tato potřeba je akcentována tím spíše,že v minulosti nebyla příprava komer. koncepčně řešena a jako strategický cíl vyvstala až s počátkem fáze realizace projektu FNUSA-ICRC,se kterým je projekt v úzké synergii.Žadatel analyzoval stav, ve kterém se nachází vlastní kom. aktivity a potenciál podpory komercializace a stanovil reálné,níže uvedené,cíle.Naplnění těchto cílů vymezuje přínosy projektu v časovém horizontu nejen doby udržitelnosti projektu ale mnohem dále.Z dlouhodobého hlediska jsou strategickými typy komercializace především licencování a výzkumná spolupráce.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Pavel Jurák, CSc.
Řešitel: 
Adam Svobodník - Fakultní nemocnice u sv. Anny
Spoluřešitelé: 

Pavel Jurák - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
CZ.1.05/3.1.00/13.0292
Datum od: 
1. 2. 2012
Datum do: 
30. 9. 2014