Predikce Efektu Stimulace u pacientů s Epilepsií (PRESEnCE)

236001

Predikce Efektu Stimulace u pacientů s Epilepsií (PRESEnCE)

Navrhovaný projekt se zaměřuje na predikci efektu neurostimulačních metod (vagové stimulace, hluboké mozkové stimulace) u pacientů s epilepsií. V současnosti je známo, že neurostimulační metody vedou k významné redukci záchvatů cca u 50% implantovaných pacientů. Dosud však nejsme schopni pacienty, kteří profitují z implantace neurostimulátoru, identifikovat na základě jejich předimplantačních dat. Našemu kolektivu se podařilo vyvinout statistický model, který predikuje efekt vagové stimulace na základě rutinního EEG, které bylo natočeno před implantací. Tento statistický model predikuje efekt vagové stimulace s vysokou sensitivitou a specificitou. Nynější projekt vychází z tohoto statistického modelu, snahou je vytvořit obdobný model pro děti s implantovaný vagovým stimulátorem a pro pacienty s hlubokou mozkovou stimulací. Současně si rovněž uvědomujeme nutnost otestovat statistický model na externích datech, toto testování vnímáme jako zásadní pro jeho klinické využití.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Pavel Jurák, CSc.
Řešitel: 
Chrastina Jan - Fakultní nemocnice u sv. Anny
Spoluřešitelé: 

Brázdil Milan   
Jurák Pavel    Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MZ
Reg. č.: 
NV19-04-00343
Datum od: 
1. 5. 2019
Datum do: 
31. 12. 2022