Přenos tepla zářením na mikroskopické vzdálenosti za nízkých teplot

3611

Přenos tepla zářením na mikroskopické vzdálenosti za nízkých teplot

Navrhujeme experimentální studii přenosu tepla zářením mezi rovnoběžnými povrchy různých materiálů za nízkých teplot od 100 K do 20 K na vzdálenosti mnohem kratší než vlnová délka záření, kde se uplatní nebo převládá vliv blízkého pole. Oproti řadě numerických výpočtů provedených na základě teorie rozvíjené v posledních desetiletích, jsou experimentální data ojedinělá. Za nízkých teplot byl proveden pouze jeden experiment. Hlavním cílem studia je ověření teoretických předpovědí pro vybrané kovy a nekovy. Porozumění přenosu tepla na mikroskopické vzdálenosti za nízkých teplot umožní potenciálně návrh dokonalejších tepelných izolací pro nízké teploty, např. pro skladování kapalného vodíku a hélia, kosmický výzkum a rovněž zpřesnění metod měření přenosu tepla zářením.
Řešitel v ÚPT: 
RNDr. Věra Musilová, CSc.
Řešitel: 
Věra Musilová - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IAA100650804
Datum od: 
1. 1. 2008
Datum do: 
31. 12. 2010