Přesnost optické frekvence laserů stabilizovaných prostřednictvím saturované absorpce v jodu

4511

Přesnost optické frekvence laserů stabilizovaných prostřednictvím saturované absorpce v jodu

Přesnost laserů stabilizovaných prostřednictvím saturované subdopplerovské spektroskopie molekulárního jodu je ovlivněna mnoha faktory. Tím principiálním jsou však absolutní hodnoty optických frekvencí přechodů v jodu, které jsou ovlivněny přítomností nečistot. Cíle projektu navazují na technologii přípravy jodových absorpčních kyvet vyvinutou ve skupině navrhovatele a směřují k vytvoření experimentální základny pro stanovení vztahů mezi čistotou jodu a absolutními hodnotami optických frekvencí středů absorpčních čar a jejich odchylek od teoretických hodnot. Jsou navrženy dvě nezávislé experimentální metody jejichž výsledky budou vyhodnoceny a porovnány. Lze očekávat, že experimentální metodika a získané údaje pomohou vylepšit technologii kyvet a budou velkým přínosem nejen pro laboratoře využívající naše kyvety, ale pro všechny pracující na vylepšení přesnosti laserových normálů stabilizovaných prostřednictvím absorpce v jodu.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
Řešitel: 
Josef Lazar - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IAA200650504
Datum od: 
1. 1. 2005
Datum do: 
31. 12. 2008