Příprava a charakterizace nanostrukturovaných C-N/MeNx multivrstev pro nástroje

6434

Příprava a charakterizace nanostrukturovaných C-N/MeNx multivrstev pro nástroje

Přenesení technologických zkušeností získaných při dlouhodobé spolupráci navrhovatele se zahraničním pracovištěm při přípravě a charakterizaci nanostrukturovaných multivrstev na pracoviště navrhovatele v České republice a rozvinutí započatých experimentů. Měření adheze, otěru, frikčního koeficientu, tvrdosti a odolnosti vrstev vůči dynamickému namáhání nárazem na pracovišti spolunavrhovatele v Dánsku a teplotní stability na pracovišti spolunavrhovatele v Brně umožní pochopení souvislosti těchto měřených vlastností vrstev a depozičních parametrů při jejich vytváření. Získané vlastnosti povedou k realizaci prakticky využitelných nanostrukturovaných multivrstev pro výrobu povlakovaných nástrojů s nízkým otěrem, vysokou adhezí a nízkým frikčním koeficientem.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Jaroslav Sobota, CSc.
Řešitel: 
Jaroslav Sobota - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Václav Holý - MASARYKOVA UNIVERZITA
Gunnar Sorensen - ÚSTAV FYZIKY A ASTRONOMIE, AARHUS, DÁNSKO

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA101/98/0553
Datum od: 
1. 1. 1998
Datum do: 
31. 12. 2000