Příprava a modifikace DLC povlaků pro strojírenské aplikace

6441

Příprava a modifikace DLC povlaků pro strojírenské aplikace

Dosavadní stav a výhled: DLC (diamond like carbon) vrstvy se v průmyslovém měřítku dnes připravují hlavně pro potřeby automobilového průmyslu. Ačkoli je jejich přínos nezpochybnitelný, v některých speciálních případech by bylo žádoucí jejich užitné vlastnosti dále zlepšit. Jednou z možných cest je dotování DLC vhodnými příměsemi, eventuálně kombinace DLC s jinými materiály ve vrstevnatých strukturách. Slibné jsou dotace DLC vrstev některými plyny a kombinace DLC vrstev s vrstvami kovovými i keramickými. Pozornost při řešení projeku bude věnována také volbě vhodných lubrikantů s ohledem na snížení nákladů a omezení nepříznivého vlivu na životní prostředí.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Jaroslav Sobota, CSc.
Řešitel: 
Petr Široký - HVM Plasma spol. s r. o.
Spoluřešitelé: 

Jaroslav Sobota - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
2A-1TP1/031
Datum od: 
15. 11. 2006
Datum do: 
31. 12. 2010