Program. vybaveni pro EO

5451

Program. vybaveni pro EO

Řešitel v ÚPT: 
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc.
Řešitel: 
Bohumila Lencová - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Datum od: 
1. 1. 2001
Datum do: 
31. 12. 2001