Protonová a fosforová MR spektroskopie biologických tkání s cílovou aplikací MR spektroskopie lidského mozku v 1 T magnetickém poli

1231

Protonová a fosforová MR spektroskopie biologických tkání s cílovou aplikací MR spektroskopie lidského mozku v 1 T magnetickém poli

Předkládaný projekt je zaměřen na řešení některých základních problémů jedné z nejperspektivnějších neinvazních metod biochemické analýzy živých biologických systémů - protonová a fosforová NMR spektroskopie. Předmětem badatelského výzkumu bude zejména (1) rozvoj lokalizační strategie s cílem zkrátit výrazně dobu trvání jedno-voxelových lokalizačních sekvencí, (2) vývoj nových technik (zejména postakvizičních) pro potlačování signálů vody a tuků v 1H MR spektroskopii, (3) vývoj nových metod 1H a 31P dekaplinku pro 31P MR spektroskopii, (4) vývoj nových metod umožňujících zkvalitnit a zrychlit identifikaci a kvantifikaci signálů metabolitů v MR spektrech, (5) vývoj programového vybavení pro spektroskopické zobrazení. Experimentální ověřování bvude prováděno v magnetických polích s intenzitou 1 - 4.7 T s cílem přispět k řešení velmi složitého a vědecky a ekonomicky významného problému - nalezení optimální intenzity magnetického pole pro 1H a 31P in vivo MR spektroskopii. S využitím získaných poznatků bude navržen a realizován přístrojově velmi náročný systém pro 1H a 31P MR spektroskopii v celotělovém 1T MR tomografu.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Zenon Starčuk, DrSc.
Řešitel: 
Zenon Starčuk - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA303/94/1236
Datum od: 
1. 1. 1994
Datum do: 
31. 12. 1997