Prvky pro nanometrickou diagnostiku délkových změn, tvarových úchylek a povrchových defektů

4644

Prvky pro nanometrickou diagnostiku délkových změn, tvarových úchylek a povrchových defektů

Tento projekt je orientován na výzkum a realizaci soustavy podpůrných prvků pro širokou aplikaci nanometrických a vysoce citlivých měřicích zařízení délkových změn, tvarových úchylek a povrchových defektů, které se vyskytují v oblasti vyspělého strojírenství a pokročilých mikrotechnologií. V rámci řešení projektu bude výzkum zaměřen zejména na vývoj přesných účelových lineárních vedení a vřeten, včetně jejich náhonových systémů a držáků, které budou následně využity pro automatické diagnostické linky. Dále se bude jednat o výzkum a průmyslový vývoj v oblasti polohovacích stolů a vysoce citlivých detekčních metod určených pro monitorování povrchových vad širokého spektra průmyslových materiálů, a to i v dimenzích tzv. nanosvěta. Předpokládá se, že výsledky projektu proto naleznou uplatnění i v oborech, jako je např. mikrostrojírenství, kde se řeší např. výroba mikropřevodovek či pohonných jednotek s rozměry v řádu stovek nanometrů.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Řešitel: 
Jan Kůr - MESING
Spoluřešitelé: 

Ondřej Číp - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
FR-TI1/241
Datum od: 
1. 5. 2009
Datum do: 
30. 4. 2013