Pulsní sekvence pro in-vivo magnetickorezonanční spektroskopická měření využívající částečně potlačený signál vody jako víceúčelovou interní referenci

1431

Pulsní sekvence pro in-vivo magnetickorezonanční spektroskopická měření využívající částečně potlačený signál vody jako víceúčelovou interní referenci

Cílem projektu je vyvinout novou třídu sekvencí radiofrekvenčních a gradientních pulsů pro presaturaci magnetizace vody na základě chemického posunu pro klinickou protonovou MR spektroskopii a spektroskopické zobrazování vyznačující se tím, že po saturaci bude zachována přesně definovaná malá část (kolem 1%) longitudinální magnetizace vody. Tato magnetizace, závislá na relaxačních časech a protonové hustotě, bude využita jako interní reference pro korekci distorzí in-vivo 1H MR spekter, které vyplývají z různých experimentálních nestabilit, pro segmentaci anatomického obrazu, a jako interní koncentrační standard. Citlivost referenčního signálu vody na nehomogenity radiofrekvenčního a statického magnetického pole bude minimalizována konstrukcí pulsní sekvence. Bude prověřen vliv metody na přesnost a spolehlivost kvantifikace v mozku se vyskytujících metabolitů. Akvizice signálu vody současně se signály metabolitů zlepší kvalitu a spolehlivost spektrální analýzy a značně omezí náklady na spektroskopické zobrazování.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Zenon Starčuk, CSc.
Řešitel: 
Zenon Starčuk - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Petr Krupa - Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Brno

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/09/1861
Datum od: 
1. 1. 2009
Datum do: 
31. 12. 2011