Rastrovací elektronová mikroskopie pro výzkum struktury vlhkých materiálů

5161

Rastrovací elektronová mikroskopie pro výzkum struktury vlhkých materiálů

Projekt se zabývá problematikou rastrovací elektronové mikroskopie pracující s tlaky v komoře vzorku řádově 1000 Pa. Při těchto tlacích lze sledovat struktury vlhkých biologických tkání, dějů na fázových rozhraních s přítomností kapalné fáze i nevodivé vzorky bez nutnosti preparace. Předmětem výzkumu jsou pokročilé detekční systémy signálních elektronů, využívající pro detekci signálu nárazovou ionizaci v elektrických a magnetických polích. Je řešena integrace komory diferenciálního čerpání do projekční čočky mikroskopu. Stěžejním cílem projektu je vypracování konstrukce a realizace nové projekční čočky mikroskopu. Předpokládá se patentování detekčního systému v zahraničí a využití firmou TESCAN. Součástí je i výzkum v oblasti metodik pozorování biologických tkání a struktury vlhkých materiálů.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Rudolf Autrata, DrSc.
Řešitel: 
Rudolf Autrata - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Drahomír Horký - Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Brno

Agentura: 
AV ČR
Reg. č.: 
IBS2065107
Datum od: 
1. 1. 2001
Datum do: 
31. 12. 2004