Rastrovací mikroskopie s velmi pomalými elektrony

5331

Rastrovací mikroskopie s velmi pomalými elektrony

Cílem projektu je realizovat rastrovací elektronový mikroskop s velmi pomalými elektrony (od nulové energie - zrcadlení - do energie desítek elektronvoltů), přičemž kontrast zobrazení vznikne úhlově a energiově selektivní detekcí signálních elektronů. Umožní to originální řešení optické soustavy využívající imersního objektivu s katodovou čočkou a separátoru primárního a signálního svazku elektronů se dvěma Wienovými filtry v antisymetrickém uspořádání.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Jan Fišer
Řešitel: 
Jan Fišer - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Michal Lenc - MASARYKOVA UNIVERZITA

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/94/1099
Datum od: 
1. 1. 1994
Datum do: 
31. 12. 1995