Rayleigh-Bénardova konvekce za kryogenních teplot pro Rayleigho čísla Ra > 1e11

343101

Rayleigh-Bénardova konvekce za kryogenních teplot pro Rayleigho čísla Ra > 1e11

Mnoho významných vědeckých týmů po celém světe se snaží najít odpověď na otázku existence mezního režimu (ultimate regime) v systému Rayleigh-Bénardovy konvekce (RBC), ale doposud žádný obecně akceptovaný výsledek neexistuje. Odhaduje se, že k přechodu do mezního stavu RBC dochází v rozsahu Rayleigho čísel Ra 1e13 - 1e14 (pro Prandtlovo číslo Pr = 1). Současně by mělo dojít ke zvýšení intenzity tepelného přenosu a přechodu zákonitosti Nu(Ra, Pr) do tvaru Nu ~ Ra^0.5. Další otázkou je existence a chování LSC (Large Scale Circulation) za vysokých Ra a vliv fyzikálních vlastností pracovního média. S užitím konvekční cely, v níž jsou potlačeny parazitní vlivy, se zaměříme se na studium zákonitosti Nu(Ra, Pr) v oblasti Ra ~ 1e11 - 1e15, kde se vyskytují rozpory v publikovaných experimentálních datech. Současně budeme studovat dynamiku LSC (Large Scale Circulation) za vysokých Ra a vliv proměnných fyzikálních vlastností pracovní tekutiny na konvekci.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Pavel Urban, Ph.D.
Řešitel: 
Pavel Urban - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GPP203/12/P897
Datum od: 
1. 1. 2012
Datum do: 
31. 12. 2014