Realizace laboratorního vzoru zařízení pro měření drsnosti povrchu metodou holografické interferometrie

4531

Realizace laboratorního vzoru zařízení pro měření drsnosti povrchu metodou holografické interferometrie

Podstatou navrhovaného projektu je realizace laboratorního vzoru původního zařízení umožňujícího měřit nedestruktivně a bez apriorních předpokladů o studovaném povrchu jeho drsnost v rozsahu desítek nanometrů až desítek mikrometrů s vysokým stupněm obsahu získané informace (lze určit prakticky všechny významné charakteristiky mikrometrie povrchu), a to s možností obdržet výsledky s malým časovým odstupem od měření. Navrhované zařízení je laserový interferenční holografický mikroskop originální konstrukce s laserovým světelným zdrojem o laditelné vlnové délce (laser INNOVA Spectrum 70 a polovodičový laser, jehož verze upravená pro tento účel bude realizována na pracovišti druhého navrhovatele). ve výstupní rovině tohoto mikroskopu vzniká obrazový hologram povrchu , který je přes mikroobjektiv snímán digitální kamerou. Tato procedura je provedena postupně pro dvě volené vlnové délky. Rekonstrukce superponovaných hologramů se provádí v připojeném počítači. Charakteristiky drsnosti povrchu se určují z tvaru interferenčních proužků v rekonstruovaném obrazu povrchu. Rozsah měřitelných výškových nerovností povrchu je určen efektivní vlnovou délkou, která je nepřímo úměrná rozdílu zvolených vlnových délek. Projekt je v širším smyslu završením projektů řešených na pracovištích navrhovatele a 1. spolunavrhovatele, které byly podporovány granty GA ČR č. 101/94/0555 a GA ČR č.202/98/0988. Poznatky získané řešiteli těchto projektů budou využity ke konstrukci zařízení nového typu.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
Řešitel: 
Miloslav Ohlídal - Vysoké učení technické v Brně
Spoluřešitelé: 

Josef Lazar - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Ivan Ohlídal - MASARYKOVA UNIVERZITA

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA101/01/1104
Datum od: 
1. 1. 2001
Datum do: 
31. 12. 2003