Redukce dosvitu scintilátorů pro detektory elektronů v SEM

503001

Redukce dosvitu scintilátorů pro detektory elektronů v SEM

Cílem projektu je rozsáhlé studium kinetiky katodoluminiscence především rychlých scintilačních materiálů. Budou propracovány nové metody pro výzkum existujících a pro hledání nových scintilačních materiálů, které umožňují vyšetřovat povolené 5d-4f přechody v oxidových pevných látkách aktivovaných cerem. Projekt je motivován snahou analyzovat špatnou časovou odezvu současných scintilátorů, která má za následek nízký kontrast a špatné prostorové rozlišení obrazu v rastrovacích elektronových mikroskopech (SEM). Při zkoumání bude využito zkušeností specializované laboratoře k tomu, aby byly získány dříve nedostupné kvalitativně nové znalosti, které umožní navrhovat dokonalejší detektory elektronů. Účelem je uplatnění především v rychlých Everhart-Thornley detektorech v SEM. Mimo to mohou být získané výsledky využity pro detekci záření v dalších zařízeních, ve kterých je vyžadována kromě dobrých kinetických vlastností rovněž vysoká tepelná a chemická odolnost. Hlavním výsledkem projektu budou nové metody, experimentální zařízení a software pro kinetiku v pevných látkách.
Řešitel v ÚPT: 
RNDr. Petr Schauer, CSc.
Řešitel: 
Petr Schauer - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA16-05631S
Datum od: 
1. 1. 2016
Datum do: 
31. 12. 2018