REM pomalými a Auger. elektrony

5252

REM pomalými a Auger. elektrony

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Petr Hrnčiřík, Ph.D.
Řešitel: 
Petr Hrnčiřík - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Datum od: 
1. 1. 2001
Datum do: 
31. 12. 2001