Řízená evoluce bakterií produkujících polyhydroxyalkanoáty

713003

Řízená evoluce bakterií produkujících polyhydroxyalkanoáty

Polyhydroxyalkanoáty (PHA) jsou polyestery, které jsou ve formě intracelulárních inkluzí akumulovány celou řadou prokaryot. Tyto materiály představují primárně zásobu uhlíku a energie, nicméně jejich biologická role je komplexnější. Obecně je možné konstatovat, že přítomnost PHA v bakteriálních buňkách výrazně navyšuje jejich robustnost vůči celé řadě stresových faktorů. Kromě biologické role PHA je zajímavé také využití těchto materiálů jako ekologické alternativy petrochemických plastů, přičemž v rámci jejich biotechnologické produkce je možné využít odpadní substráty jiných výrob. Cílem tohoto projektu je využít nástrojů evolučního inženýrství a následné podrobné charakterizace připravených kmenů za účelem objasnění evoluční role PHA při adaptaci bakterií na rozličné environmentální, antropogenní i biotechnologicky relevantní stresové podmínky. Proces evolučního inženýrství bude veden s ohledem na možné využití připravených kmenů v oblasti in-situ bioremediace organických polutantů a také v kontextu jejich využití při biotechnologické produkci PHA z lignocelulózových materiálů.

Řešitel v ÚPT: 
Mgr. Ota Samek, Dr.
Řešitel: 
Obruča Stanislav - Vysoké učení technické v Brně
Spoluřešitelé: 

Samek Ota - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
19-20697S
Datum od: 
1. 1. 2019
Datum do: 
31. 12. 2021