Řízení pohybu koloidních částic v roztoku pomocí interferujících světelných polí

4011

Řízení pohybu koloidních částic v roztoku pomocí interferujících světelných polí

Mechanické účinky středne zaostřených interferujících laserových svazků o průměru několika mikrometrů se budou využívat k řízení pohybu a chování dielektrických částic v roztoku. Cílem je využít tohoto mechanismu ke třídění částic o rozměrech menších než jeden mikrometr rozptýlených ve vodním přostředí podle jejich velikosti a optických vlastností. Princip není založen na optickém chytání jednotlivých částic, jak je obvyklé, ale na osvětlení celého vzorku komplikovaným interferenčním polem. Pohyb částic různých vlastností se bude lišit, což umožní jejich snadnou separaci. Experimentálně budou testovány různé konfigurace, které umožní třídění částic v prostoru i na povrchu s využitím zářivých či nezářivých světelných polí. Tato činnost vyústí v rozbor chování různých typu částic a nalezení optimální experimentální konfigurace pro praktické využití.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Petr Jákl, Ph.D.
Řešitel: 
Petr Jákl - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
KJB100650601
Datum od: 
1. 1. 2006
Datum do: 
31. 12. 2008