Robotický systém pro detekci metabolických látek a patogenů v rostlinách za účelem zvýšení produkce léčivých látek

272501

Robotický systém pro detekci metabolických látek a patogenů v rostlinách za účelem zvýšení produkce léčivých látek

Cílem projektu je vývoj a výroba robotického systému pro detekci metabolických látek a patogenů v rostlinách za účelem zvýšení produkce léčivých látek. Vyvinuté zařízení bude začleněno do stávajícího robotického systému PlantScreen, který se již na trhu prosadil a dostal do povědomí zákazníků. Současně bude vytvořen softwarový modul, který bude analyzovat data získaná pomocí Ramanova spektrometru. Při analýze dat budou použity pokročilé výpočetní techniky, jako je např. AI metoda a zpracování velkého objemu dat (Big Data).

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Jan Ježek, Ph.D.
Řešitel: 
Trtílek Martin - PSI, spol. s r. o.
Spoluřešitelé: 

Ježek Jan - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
FW03010535
Datum od: 
1. 3. 2021
Datum do: 
31. 12. 2024