Rozvoj modelů a výpočetních metod pro biomedicínské aplikace nukleární magnetické rezonance

1431

Rozvoj modelů a výpočetních metod pro biomedicínské aplikace nukleární magnetické rezonance

Navrhovaný projekt sleduje dlouhodobý cíl rozvoje biomedicínských aplikací NMR, zvláště zlepšením kvalifikovatelnosti spekter lokalizované in vivo spektroskopie a spektroskopického zobrazování. K tomuto cíli projekt předpokládá zejména rozvoj modelů a výpočetních metod a vývoj nezbytných softwarových modulů v několika konkrétních oblastech, pro něž má tým navrhovatele dobré předpoklady a které navrhovatel považuje za klíčové. V první řadě jde o vývoj aplikační vrstvy řídícího software a modulu zpracování dat pro 4.7 T/20 cm spektrotomograf uváděný do provozu v ÚPT, tak, aby tento systém mohl sloužit k efektivnímu výzkumu a vývoji experimentálních metod. K témuž účelu projekt předpokládá vyvinutí simulátoru NMR experimentů s optimalizací, schopného postihnout soudobé biomedicínské experimentální techniky. Simulátor by byl použit k optimalizaci excitačních radiofrekvenčních pulsů pro eliminaci kontaminace in vivo spekter okolím oblasti zájmu a k návrhu robustních experimentálních metod. Těžiště projektu spočívá ve vývoji korekčních a analytických algoritmů pro zajištění spolehlivějších výsledků při zpracování dat získaných metodami in vivo spektroskopie, spektroskopického zobrazování, nebo zobrazování zvláště při stanovení kvantitativních údajů. Náplň projektu doplňuje další rozvoj a testování algoritmů pro návrh pasivních korekcí statického magnetického pole a pro návrh plochých stíněných gradientních cívek. Tento rozvoj si klade za cíl ověřit technické možnosti těchto technologií.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Zenon Starčuk, CSc.
Řešitel: 
Zenon Starčuk - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA202/02/1493
Datum od: 
1. 1. 2002
Datum do: 
31. 12. 2004