Rychlé post-akviziční digitální zpracování signálů v NMR spektroskopii s DSP96002

1135

Rychlé post-akviziční digitální zpracování signálů v NMR spektroskopii s DSP96002

Nový systém na bázi signálového procesoru s pohyblivou řádovou čárkou DSP96002 bude experimentálně použit pro rychlé postakvisiční zpracování signálu s velkou dynamikou pro lokalizovanou i konvenční spektroskopii NMR. Pro účely NMR spektroskopie v biologických tkáních bude optimalizována procedura COBALD pro korekci základní linie spekter a zkreslení spektrálních čar a aplikována vhodná digitální filtrace signálu. Problematika bude řešena v rámci společné laboratoře DSP a získané výsledky budou současně uplatňovány ve výuce studentů a doktorandů.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.
Řešitel: 
Karel Bartušek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Zdeněk Smékal - Vysoké učení technické v Brně

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/96/1136
Datum od: 
1. 1. 1996
Datum do: 
31. 12. 1998