Samouspořádávání submikrometrových částic v laserových svazcích

4431

Samouspořádávání submikrometrových částic v laserových svazcích

Cílem tohoto projektu základního výzkumu je popsání a využití zajímavého jevu opticky indukovaného samouspořádávání submikrometrových objektů umístěných v kapalině. Na rozdíl od dobře známé metody zachytávání objektů do optických pastí bude v tomto projektu základním mechanismem \"optická vazba\" (silová interakce skrze rozptyl světla) mezi mnoha objekty umístěnými do laserových svazků. Přestože rozptyl světla je dobře popsán, jeho mechanické účinky na mnoho mikroskopických částic nejsou zcela prozkoumány a představují vysoce aktuální tématiku optických mikromanipulačních metod, protože vedou k nové formě \"měkké pevné látky\" se zajímavými fyzikálními vlastnostmi a možnými aplikacemi. V rámci tohoto projektu se zaměříme na teoretický popis a experimentální verifikaci mechanismů optické vazby ve dvou a třech rozměrech pro různé konfigurace osvětlujících laserových svazků, budeme studovat chování více částic, polydispersních koloidů a stabilitu opticky vázaných útvarů. Vzdálenosti mezi opticky vázanými objekty jsou velmi citlivé na parametry systému a okolního prostředí, a proto vyhodnotíme jejich využití pro citlivé monitorování změn okolního prostředí.
Řešitel v ÚPT: 
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Řešitel: 
Pavel Zemánek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA202/09/0348
Datum od: 
1. 1. 2009
Datum do: 
31. 12. 2011