Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě

454002

Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě

Obsahem tohoto projektu je pomocí nových popularizačních aktivit a systematické práce s cílovými skupinami přiblížit těmto výzkumné aktivity srozumitelnou a atraktivní formou tak, aby v nich byl podpořen zájem a motivace pro případnou vědeckou kariéru v přírodovědných a technických oborech. Uvědomujeme si, že aktivit na popularizaci vědy již bylo vyvinuto mnoho a je potřeba tyto aktivity vhodně doplňovat. Předkládaný projekt byl vypracován na základě analýzy stávajících/připravovaných aktivit na popularizaci vědy a analýzy příkladů dobré praxe z ČR/zahraničí. Projekt je nastaven tak, aby vytvořil nové inovativní aktivity v Jihomoravském kraji, které vhodně doplní a posílí stávající akce.
Aktivity toho projektu, lze rozdělit do 3 základních celků:
1)systematická práce s vědeckými a akademickými pracovníky v oblasti popularizace vědy
2)zapojení odborných institucí podporujících propagaci technických oborů
3)podpora ZŠ a SŠ pedagogů k motivaci studentů pro vědeckou kariéru
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
Řešitel: 
Josef Lazar - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
CZ.1.07/2.3.00/45.0040
Datum od: 
1. 3. 2014
Datum do: 
30. 6. 2015