Selektivní impedanční kardiografie pro přesné stanovení hemodynamických parametrů krevní cirkulace

2311

Selektivní impedanční kardiografie pro přesné stanovení hemodynamických parametrů krevní cirkulace

Cílem projektu je vývoj původních metod, které budou umožňovat přesné stanovení dynamických změn srdečního výdeje a krevního toku. Součástí projektu je i základní výzkum oběhových parametrů při různých zátěžových stavech. Abychom mohli měřit srdeční výdej a vlastnosti šíření tlakové vlny použijeme nový dvoukanálový impedanční kardiograf ISI-mbICG, který byl vyvinut na našem pracovišti. ISI-mbICG umožňuje spojení více modulů a vytvoření až 10-ti kanálového ICG monitoru. Lze tak měřit současně a nezávisle na hrudníku, krku a končetinách. Pro vyhodnocení signálu ICG a odstranění artefaktů bude vyvinuta nová metoda využívající základní tepové frekvence. Spojení nové metody a vícekanálového měření umožní mapování krevního toku. Předpokládáme výrazný přínos metody pro základní výzkum krevní cirkulace a neinvazivní a levnou klinickou diagnostiku stavu krevního oběhu.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Pavel Jurák, CSc.
Řešitel: 
Pavel Jurák - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IAA200650801
Datum od: 
1. 1. 2008
Datum do: 
31. 12. 2010