Sledování jednotlivých částic, pomocí multimódového vláknového endoskopu pro zkoumání extracelulárního prostoru v mozku myši

323001

Sledování jednotlivých částic, pomocí multimódového vláknového endoskopu pro zkoumání extracelulárního prostoru v mozku myši

Endoskopy využívající multimódová vlákna (MMF) se používají jako nástroje pro minimálně invazivní zobrazování s optickým rozlišením hluboko v tkáni, a to díky jejich malému průměru (100 um). Nalézají uplatnění při zobrazování v mozku na zvířecích modelech a mají potenciál pro klinické použití pro okamžitou a in situ diagnostiku v citlivých tkáních. V tomto projektu budeme implementovat sledování jednotlivých částic (SPT) pomocí MMF s cílem překonat neexistenci praktické implementace mikroskopie světlého pole pomocí MMF. SPT se používá ke zkoumání transportu a difúze v biologických systémech a také k mapování prostorů s rozlišením několik desítek nm, což je pod limitem optického rozlišení. V tomto projektu použijeme STP pomocí MMF ke studiu extracelulárního prostoru (ECS) v myším mozku, části kritické pro komunikaci mezi buňkami a transport neurotransmiterů. ECS je relativně neprozkoumaný z důvodu technických obtíží při zobrazování sítě tenkých (50–400 nm) kanálků, zejména in vivo. Projekt také prozkoumá nové, potenciálně rychlejší metody sledování pomocí vláken s malým počtem módů.

Řešitel v ÚPT: 
Johanna Traegaardh, Dr.
Řešitel: 
Traegaardh Johanna - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA22-27726S
Datum od: 
1. 1. 2022
Datum do: 
31. 8. 2022