Specifické zobrazovací metody pracující na bázi magnetické resonance a ultrazvuku pro studium čelistních kloubů

1132

Specifické zobrazovací metody pracující na bázi magnetické resonance a ultrazvuku pro studium čelistních kloubů

Cílem projektu je základní výzkum v oblasti vybraných tomografických metod založených na bázi nukleární magnetické resonance a ultrazvuku se zaměřením na studium statické a dynamické funkce čelistního kloubu. Projekt bude zaměřen na intrakapsulární onemocnění čelistního kloubu, především na diskopatie (dislokace disku). Základní orientace projektu je následující: optimalizace MRI metod pro předpokládaná vyšetření čelistního kloubu, návrh nových MR metod pro dynamická vyšetření čelistního kloubu, zdokonalení techniky UZ vyšetření statické a dynamické funkce čelistního kloubu, postakviziční techniky zpracování obrazu váhovaného zvolenou vlastností tkáně pro zvýraznění kontrastu, studium patofyziologie čelistního kloubu a srovnání výsledků vyšetření čelistního kloubu magnetickou rezonancí a ultrazvukem, zhodnotit a porovnat jejich přesnost, zátěž pro pacienta, dostupnost a cenu.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.
Řešitel: 
Karel Bartušek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Ondřej Liberda - Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Brno
Zdeněk Smékal - VUT Brno, FEKT

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/07/1086
Datum od: 
1. 1. 2007
Datum do: 
31. 12. 2009