Spolupráce ČR s SÚJV Dubna v teoretické a jaderné fyzice a při využití jaderných method v dalších oborech

6142

Spolupráce ČR s SÚJV Dubna v teoretické a jaderné fyzice a při využití jaderných method v dalších oborech

Získání nových poznatků z teoretické fyziky (algebraické metody symetrie, analytické a přibližné výpočetní metody řešení fyzikálních úloh), z oblasti struktury atomových jader, slabých interakcí při nízkých energiích, reakcí elementárních částic a těžkých částic. Získání charakteristik (parametrů) polykrystalických materiálů, vysokoteplotních supravodičů a polymerů s pomocí jaderných metod. Příprava a testování detektorů pro spektroskopii různých druhů jaderného záření. Provedení aktivační analýzy v rámci ochrany životního prostředí. Vývoj specializovaného protonového synchrotronu pro léčbu nádorových onemocnění.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Jan Dupák, CSc.
Řešitel: 
Rostislav Mach - ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AV ČR
Spoluřešitelé: 

Jan Dupák - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
ME 134
Datum od: 
1. 1. 1997
Datum do: 
31. 12. 2000