SPRES - nové metody pro lokalizovanou jednovoxelovou in vivo 1H a 31P NMR spektroskopii

1215

SPRES - nové metody pro lokalizovanou jednovoxelovou in vivo 1H a 31P NMR spektroskopii

Nosnou náplní předkládaného projektu je komplexní vyhodnocení vlastností a případný další rozvoj metod vyvinutých navrhovateli projektu v letech 1994-95 pro lokalizovanou jednovoxelovou in vivo 1H a 31P NMR spektroskopii a pro spektrálně a prostorově selektivní sycení nežádoucích signálů vody a tuků v in vivo 1H NMR. Nově vyvinuté jednovoxelové lokalizační sekvence, nazvané SPRES, se vyznačují vynikající lokalizační schopností a vysokou citlivostí, což umožní zkvalitnit identifikaci a kvantifikaci signálů metabolitů v 1H in vivi NMR, a tím přispět k dalšímu rozvoji úspěšného uplatnění 1H NMR v klinické praxi. Důležitým cílem projektu je potvrdit doposud získané poznatky o významných přednostech SPRES sekvencí před metodami STEAM a PRESS majících doposud v lokalizované 1H in vivo NMR dominantní postavení. Další část projektu bude zaměřena na uplatnění modifikovaných SPRES sekvencí v lokalizované in vivo 31P spektroskopii. Projekt by měl vyústit v ověření nových metod lokalizované NMR na celotělovém MR zobrazovači při kombinované 1H a 31P NMR spektroskopii mozku.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Zenon Starčuk, DrSc.
Řešitel: 
Zenon Starčuk - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IAA4065601
Datum od: 
1. 1. 1996
Datum do: 
31. 12. 1998